Om LOF - Djursland

Djursland

Viden i bevægelse

Om LOF

Vision, mission og værdier

Vision
LOF vil være Danmarks bedste oplysningsforbund.

Mission
LOF vil sikre, at befolkningen er på forkant med fremtidens udfordringer – det gælder både udviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedet og i privatlivet. LOF vil tilbyde alle mulighed for læring og oplevelser i forpligtende fællesskaber. LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for at fremme et aktivt medborgerskab.

LOF's værdier
Respekt og ansvar for de mennesker, vi er sammen med, for det samfund, vi er en del af og for de opgaver, vi påtager os, med den enkeltes ret til forskellighed.